SAHABAT BLOG

27 November 2013

GST - Demi Mencapai Wawasan 2020

Aku sengaja pada hari ini salinkan disini berkenaan Wawasan 2020 yang mana aku percaya ramai generasi muda ini tidak tahu apa sebenarnya wawasan 2020 itu. Apa matlamatnya dan apakah pra syaratnya yang boleh menrealisasikan Wawasan 2020 ini. Setelah aku imbas kembali dan baca kembali berkenaan Wawasan 2020, bolehlah aku simpulkan bahawa Wawasan 2020 sebenarnya satu wawasan yang sukar untuk direalisasikan kerana pra syarat untuk menrealisasi Wawasan tersebut telah musnah. Pra syarat yang aku maksudkan ialah, negara hendaklah mencapai pertumbuhan KDNK ataupun pertumbuhan ekonomi paling minimum 7% setahun sepanjang 30 tahun Wawasan 2020 ini dirancangkan. Jika pra syarat ini dipenuhi, maka bolehlah Malaysia menjadi negara Maju menjelang tahun 2020 dan Wawasan 2020 bolehlah menjadi kenyataan. 

Disebabkan beberapa faktor ekonomi dan pertukaran pemimpin, maka kadar pertumbuhan KDNK tidak memenuhi syarat minimum untuk tercapainya Wawasan 2020. Bagi memperbaiki keadaan ini dan bagi merealisasikan juga Wawasan 2020 ini, maka kerajaan pimpinan DS Najib terpaksa memikirkan bagaimanakah cara dan kaedah untuk menjayakan wawasan tersebut. Antara langkah-langkah drastik yang aku fikir mungkin dilakukan oleh DS Najib ialah dengan merasionalisasikan semula subsidi kerajaan kepada rakyat Malaysia dan juga memperkenalkan cukai GST. Kedua-dua langkah ini diharapkan mampu membantu kerajaan untuk merancakkan kembali pertumbuhan KDNK dan seterusnya menjayakan Wawasan 2020. 

Kedua-dua langkah ini sebenarnya aku fikir  tidak pernah dibayangkan oleh Tun Mahathir semasa beliau melahirkan idea Wawasan 2020 kerana Tun beranggapan bahawa keadaan ekonomi negara akan sentiasa berkembang dengan kadar 7% setahun . 

Kalau dilihat kepada 9 matlamat utama Wawasan 2020, terus terang aku katakan ianya gagal dicapai. 

Bagi yang tidak tahu apa itu Wawasan 2020 dan 9 matlamatnya, di bawah ini aku salinkan. Baca dengan teliti dan buatlah penilaian sendiri.

Wawasan 2020

Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan Tun Dr Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Yang dimaksudkan sepenuhnya terangkum bukan sahaja bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi, serta juga perpaduan nasional dan sosial, antara lain. Kesemua ini juga melibatkan persoalan keadilan sosial, kestabilan politik, sistem kerajaan,mutu hidup, nilai sosial dan kerohanian, maruah bangsa, serta juga keyakinan.
Dalam penyampaian kertas kerjanya, Laluan ke Depan (The Way Forward), kepada Majlis Perniagaan Malaysia, Dr Mahathir Mohamad menghuraikan sembilan matlamat utama Wawasan 2020:

1.     -  Mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama: Malaysia mesti menjadi   sebuah negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam keharmonian, bekerjasama sepenuhnya secara adil, dan terdiri daripada satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara.

2.   - Mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju, dengan keyakinan akan keupayaan sendiri, berbangga dengan apa yang ada, dengan apa yang telah dicapai, cukup gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan, amat sedar akan semua potensinya, tidak mengalah kepada sesiapa, dan dihormati oleh rakyat negara lain.


3.   - Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, yang mengamalkan satu bentuk demokrasi Malaysia yang mempunyai persefahaman matang, berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada beberapa banyak negara membangun.

4.   - Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, dengan warganegaranya teguh dalam nilai agama dankerohanian dan didukung oleh nilai etika paling tinggi.

5.   - Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, dengan rakyat Malaysia pelbagai kaum bebas mengamalkan adat,kebudayaan, dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara.


6.      -  Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan.

7.     - Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial yang mementingkan masyarakat lebih daripada diri sendiri, dengan kebajikan insan tidak berkisar pada negara atau orang perseorangan tetapi di sekeliling sistem keluarga yang kukuh.
7.
8.   - Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Ini merupakan masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama, dengan wujudnya perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi.

9.     -  Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental.

Menurut Dr Mahathir, kesembilan-sembilan matlamat utama ini tidak semestinya menjadi urutan keutamaan masyarakat Malaysia untuk tiga dekad yang akan datang. Tentunya keutamaan dalam satu-satu masa mesti memenuhi keadaan khusus pada masa berkenaan.

Adakah matlamat menjadi negara maju dari segi ekonomi itu realistik?

Pada dekad 1960-an, pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah pada kadar purata sebanyak 5.1% setahun. Pertumbuhan purata ini dinaikkan menjadi 7.8% semasa dekad pertama Dasar Ekonomi Baru dalam dekad 1970-an, dan 5.9% setahun pada dekad 1980-an, akibat kemelesetan bertahun-tahun. Pertumbuhan KDNK pada 30 tahun tersebut dalam nilai sebenar adalah pada kadar purata 6.3 peratus setahun, dengan kadar pada 20 tahun yang lalu merupakan 6.9 peratus setahun pada puratanya. Oleh itu, yang diperlukan ialah tambahan pertumbuhan sebanyak 0.1 peratus untuk mencapai matlumat ekonomi Wawasan 2020i, sesuatu matlamat yang bukannya tidak mungkin.


KDNK Malaysia pada tahun 1990 ialah $115 bilion, dengan sasaran kira-kira $920 bilion dalam nilai sebenar (ringgit pada 1990) menjelang tahun 2020. Pertumbuhan pesat ini memerlukan pertumbuhan pada kadar purata kira-kira 7.0% (dalam nilai sebenar) setahun untuk 30 tahun akan datang. Jika ini dapat dicapai, dan diandaikan kadar pertumbuhan penduduk tahunan ialah 2.5%, menjelang tahun 2020, rakyat Malaysia akan kaya empat kali ganda (dalam nilai sebenar), berbanding dengan tahun 1990. Inilah ukuran masyarakat makmur yang dimaksudkan oleh Wawasan 2020. Dengan itu, KDNK Malaysia akan menjadi lapan kali lebih besar menjelang tahun 2020 berbanding 1990.

No comments: