SAHABAT BLOG

14 May 2013

Akta dan Mahkamah Perlembagaan Negara Bakal Diwujudkan?

Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara Dan ianya menjadi kitab utama bagi setiap warganegara. Sudah tentu isi kandungannya hendaklah dipelihara dengan sebagus mungkin supaya kehormatan perlembagaan itu sentiasa dipelihara.

Namun demikian,sentiasa sahaja ada pihak-pihak yang secara jelas telah mencemar Dan melakukan perbuatan yang menghina kemuliaan perlembagaan.

Pihak-pihak ini tidak sewajarnya dibiarkan begitu sahaja. Merrka hendaklah dihukum kerana tindakan mereka mencemarkan perlembagaan.

Bagi tujuan memberi hukuman kepada pesalah perlembagaan,aku cadangkan supaya diwartakan,satu akta bagi melindungi kemuliaan perlembagaan. Akta Perlembagaan persekutuan ini hendaklah bertujuan memelihara perlembagaan dan menghukum mereka,yang bersalah berdasarkan akta ini.

Mungkin aku tersilap, rasanya tidak ada akta khusus yang bertujuan memelihara perlembagaan persekutuan. Bagi mereka yang mencemar dan menghina perlembagaan,setahu aku,mereka akan dibicarakan berdasarkan akta hasutan dan sebagainya.

Disamping itu juga, satu mahkamah khas hendaklah diwujudkan bagi mengendalikan kes-kes yang didakwa dibawah akta perlembagaan ini. Aku percaya dengan adanya akta dan juga mahkamah ini, maka tidak ada Rakyat negara ini ataupun sesiapa sahaja boleh terlepas jika menghina Dan mencemar perlembagaan negara.

No comments: